Inici | Què és Fotòpsia? | Objectius |


Fotòpsia és un mitjà que apareix per fer front a la manca d'espais on mostrar les creacions d'artistes que en l'actualitat treballen dins del camp de la imatge. És l'aparador on els nous creadors i les noves creadores, al costat d'altres més experimentats, mostren el món oníric i lúdic que conviu en l'univers de la imatge i on expressen les seves inquietuds plàstiques sense complexos i sense inhibicions. Dins l'àmbit expositiu s'inclouen diverses pràctiques artístiques que utilitzen la imatge amb propòsits diferents. Des del registre-rastre "permanent" de la fotografia, a la imatge-temps, imatge-moviment d'una pel·lícula o d'una obra de teatre i poesia visual. Fotòpsia ofereix als i a les artistes la possibilitat d'exposar les seves obres en el marc físic de la vila de Castellbisbal.